آگهی های ویژه

تبلیغات

تبیلغات بنری در سایت ما
تب شیر گاو و عوامل آن

تب شیر گاو و عوامل آن

تب شیر یا فلج ناشی از زایمان یکی از اختلالات متابولیکی معمول در دوره زایمان می باشد.

منظور از بیماری تب شیر داشتن تب واقعی نیست. بروز تب شیر در گاو با سن دام مرتبط می باشد.

اکثراً درگاوهای پر تولید با سن بالا دیده می شود.

در حدود ۷۵ % از موارد بروز تب شیر ۲۴ ساعت و حدود ۵% آن ۴۸ ساعت بعد از زایمان روی می دهد.

علایم بروز بیماری تب شیر گاو

– از دست دادن اشتها

– عدم فعالیت دستگاه گوارش

– سرد شدن گوشها و خشک شدن پوزه

علایم اختصاصی بروز تب شیر:

– عدم تعادل حین راه رفتن

– زمین گیر شدن گاو که این حالت در سه مرحله انجام می گیرد:

– ایستادن همراه با لرزش

– افتادن روی سینه

– افتادن روی پهلو و بی اعتنا بودن به تحریکات محیطی

تغییرات در خون گاو  

تغییرات عمده در خون گاو مبتلا به تب شیر شامل کاهش سطح کلسیم خون است.

حد طبیعی کلسیم در خون گاوهای خشک ۸- ۱۰ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر خون می باشد.

که این مقدار در حین زایمان به کمتر از ۸ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر خون می رسد.

در گاو مبتلا به تب شیر سطح کلسیم خون به ترتیب در سه مرحله ذکر شده به ۵/۶, ۵/۵ و ۵/۴ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر خون کاهش می یابد.

که این کاهش سطح کلسیم خون همراه با کاهش فسفر و افزایش سطوح پتاسیم و منیزیم خون می باشد.

درمان بیماری تب شیر گاو

روش مناسب برای درمان بیماری تب شیر تزریق وریدی محلول گلوکونات کلسیم می باشد.

از دیگر روشها می توان تجویز خوراکی ۱۰۰ گرم کلرید آمونیوم به مدت ۲۰۴ روز و یا بلوسهای حاوی کلسیم بالا ( gr75) هشت ساعت قبل از زایمان را نام برد.

گاوهایی که به درمان جواب مثبت نمی دهند می توان ۸۰۰-۷۰۰ گرم Epsom

یا سولفات دومنیزی محلول در آب را به گاو داد تا علاوه بر تأمین منیزیم، سموم موجود در روده را نیز دفع نماید.

پیشگیری بیماری تب شیر گاو

راه سنتی پیشگیری از بیماری تب شیر شامل محدود نمودن مصرف کلسیم در دوره خشکی گاو می باشد.

تا اینکه گاوها نسبت به کمبود کلسیم سازگاری یافته و توانایی مناسبی در پاسخ به احتیاجات بالای کلسیم در اوایل شیر دهی داشته باشند.

بنابراین گاوهایی که در دوره خشکی با جیره های محدود از نظر کلسیم و فسفر تغذیه شده اند،

استخوانها و روده کوچک آنها نسبت به تحریک هورمون پاراتیروئید و ویتامین D پاسخ مناسبی میدهد.

جهت محدود کردن مصرف کلسیم در دوره خشکی از راههای زیر می توان استفاده نمود.

– کاهش مصرف کلسیم به ۵۰ گرم در روز (کمتر از ۵/۰%جیره)

– کاهش مصرف فسفر به gr 45در روز (کمتر از ۳۵/۰%)

تغذیه های دارای کلسیم بالا

تغذیهبا علوفه هایی خشبی داراىکلسیم بالا از قبیل یونجه خشک و سیلاژ در دوره خشکی گاوها باید محدودتر گردد.

و بخشی از یونجه جیره غذایی با گراسها یا سیلاژ جایگزین شود.

تا بدین ترتیب با محدود نمودن مصرف کلسیم در دوره خشکی حدالمقدور از بروز تب شیر جلوگیری نمائیم.

کاربرد مکمل نمک آنیونی

استفاده از مکمل نمکهای آنیونیدر جیره گاوهای خشک روش موثر دیگر در پیشگیری از بروز بیماری تب شیر می باشد.

نمکهای آنیونی با افزایش آزادسازی کلسیم از استخوانها بروز تب شیر را کاهش می دهند.

همچنین نمکهای آنیونی در جیره های با سطوح کلسیم بالا نیز موثر می باشند(۱۵۰ گرم در روز).

باید توجه نمود، زمانی که سطح کلسیم جیره پایین است از نمکهای آنیونی نباید استفاده گردد.

بنابراین آگاهی از ترکیبات جیره غذایی بویژه علوفه ها از نظر مواد معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

pH ادرار با تغییرات حالت اسیدی پایه تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین دامداران با کنترل نمودن pH

ادرار در تعیین میزان استفاده مناسب از نمکهای آنیونی در جیره های گاوهای شیریمی توانند استفاده کنند.

هدف ما از ارائه این موضوع آشنایی بیشتر شما جهت شناخت بهبودی بیماری تب شیر گاو در عرصه دامداری می باشد.

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود
دانلود
بالا